DROGI KLIENCIE DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE!

 

RODO nic między nami nie zmienia. Nadal chcemy być z Tobą w kontakcie i wiedz, że odpowiedzialnie podchodzimy do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób, z którymi pracujemy i współpracujemy. Dane zawsze podawane są dobrowolnie, a my zachowujemy je w poufności.

Wiemy, że rzetelna informacja ma znaczenie, dlatego informujemy, że:

w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Danych Osobowych* (RODO), od dnia 25 maja 2018r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące danych osobowych. W związku z tym podjęliśmy odpowiednie kroki, aby zapewnić zgodną z nimi ochronę Państwa danych osobowych, udostępnionych nam do kontaktu służbowego w celu zawarcia lub wykonania zawartej umowy.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć należycie udostępnione nam dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU B&B Bartosz Beszterda, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 137/149,   61-485 Poznań, NIP: 783-174-98-27, REGON: 365842093, (dalej: „B&B Advertising Agency").

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

6 ust. 1 a RODO na podstawie zgody, jeżeli zgoda została udzielona

6 ust. 1 b RODO w celu umożliwienia nam podjęcia działań do nawiązania współpracy między Państwem, a B&B Advertising Agency oraz realizacji umów już zawartych

6 ust. 1 c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na B&B Advertising Agency (przepisy podatkowe, rachunkowość etc.)

6 ust. 1 f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez B&B Advertising Agency polegających na:

-marketingu bezpośrednim usług

-dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń

-organizacji i przeprowadzeniu akcji promocyjnych, konkursów -archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym (port folio, oferty, zapytania) umożliwiających nam nawiązanie z Państwem współpracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi pracownicy oraz podmioty, którym powierzymy w procesie wykonywania umowy Państwa dane osobowe (np. obsługa informatyczna, księgowa).

Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane:

- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia, wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego przez B&B Advertising Agency będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących B&B Advertising Agency i w stosunku do firmy, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez B&B Advertising Agency

-dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez B&B Advertising Agency przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

-dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

Nie profilujemy Państwa wykorzystując dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.

Gdyby pojawiły się wątpliwości możecie Państwo wysłać wiadomość na adres: ochrona-danych@bbagency.pl

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. l nr 119, str. 1)

KONTAKT

570 470 737

office@bbagency.pl

ADRES

28 Czerwca 1956 r. 137/149 

61-485 Poznań

ADRES BIURA I KORESPONDENCJI

Wawrzyniaka 28/30 

60-504 Poznań

GODZINY OTWARCIA

Pracujemy od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 17:00.

Jeśli to konieczne praca w weekend nie jest nam straszna :)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Więcej informacji w zakładce "RODO" w menu głównym.